Scroll Top

FLEXIBEL WERKEN BINNEN HANDBEREIK

ExtraWerk biedt één geintegreerd portaal met diverse innovatieve arbeidsmarktoplossingen, inclusief de daarvoor benodigde uitvoeringsorganisatie naar alle derde partijen, die uw capaciteitsbehoefte op een onderscheidende wijze invult en gericht is op de inzet van uw (voormalige) medewerkers of medewerkers van gelieerde organisaties en sluit naadloos aan bij uw bestaande plannings- en afhandelingsproces.
Business case
Meerwaarde extrawerk

Het extra werk is eenvoudig toegankelijk via het ExtraWerk-portaal. Het portaal ondersteunt de extra inzet van medewerkers door middel van de administratieve afhandeling van de bijbehorende arbeidsverhouding zoals collegiaal uitlenen, zij-instromers, werken naast je loondienstverband bij eigen of andere werkgever, doorwerken na pensioen, etc.

ExtraWerk biedt u als zorgorganisatie de mogelijkheden om meer capaciteit te halen uit uw eigen gekwalificeerde arbeidscapaciteit. Medewerkers kunnen zelf bepalen of zij beschikbaar zijn voor extra werk op basis van volkomen vrijwilligheid. Door het aanbieden van deze mogelijkheid van extra werken heeft u niet alleen een extra invulling om de krapte in de arbeidscapaciteit doelgericht op te lossen maar gelijktijdig biedt u medewerkers die willen en kunnen de mogelijkheid tot ‘extra werk’ zonder verplichtingen en passend bij hun (financiele) wensen. Een mooi aanbod om medewerkers te binden aan uw organisatie.

matteo-vistocco-Dph00R2SwFo-unsplash

In het ExtraWerk portaal bepaalt u als organisatie de door uw gewenste prioriteit/volgorde vanuit uw eigen gekoppelde plannings- en roosteringssysteem van de extra inzet van medewerkers. Achter de gewenste prioriteit hangt een arbeidsmarktoplossing die automatisch door ExtraWerk wordt toegepast en administratief wordt afgehandeld. Dit bespaart u tijd en kosten en voorkomt onnodige druk op uw staande organisatie. U krijgt daarmee één knopje in uw planningssysteem en één singelpoint of contact voor al uw flexibiliteitsbehoeften. Met ExtraWerk heeft u maximale regie op de volgorde waarop de werkvormen van uw voorkeur worden ingezet via één portaal en gekoppeld aan uw bestaande plannings- en roosteringssystemen. Zo ontstaat voor de planning een eenvoudige manier om snel en efficiënt gaten in de planning op te lossen en houdt u grip op de kosten.

Belangrijk om te weten is dat al onze arbeidsmarktoplossingen de mogelijkheid bieden om functies om te zetten in taken en activiteiten met de daarbij behorende vergoeding. U kunt er dus voor kiezen om bepaalde werkzaamheden via ExtraWerk te laten lopen waardoor andere duurdere (eigen) zorg professionals meer tijd hebben voor hun kernactiviteit. Wij helpen op een eenvoudige en inspirerende manier het maximale uit uw medewerkers te halen en een concreet alternatief te kunnen zijn voor de gepeperde ontransparante uitzend- en ZZP-constructies!

Dit bespaart u tijd en kosten en voorkomt onnodige druk op uw staande organisatie. U krijgt daarmee één knopje in uw planningssysteem en één singelpoint of contact voor al uw flexibiliteitsbehoeften.

25% reductie van externe inhuur

Samen met u zijn wij in staat om externe inhuur met tenminste  25% te reduceren door uw eigen medewerkers te enthousiasmeren tot extra inzet. Dit kan gerealiseerd worden door onder andere:

Door ExtraWerk oplossing bereikt u significante besparingen.

Waarom Extrawerk?
win-win

De diverse arbeidsmarktoplossingen maakt maatwerk mogelijk om tot een win-win te komen tussen werknemer en werkgever.

 
eigen regie

Speelt optimaal in op de eigen regie en flexibiliteit die werknemers daarin wensen waardoor werkgevers aantrekkelijker kunnen worden.

innovatief

Door de inzet van combinaties van arbeidsmarktoplossingen kan er parallel voor de korte als lange termijn HRM beleid vorm worden gegeven.

 
bewezen

Alle aangeboden arbeidsmarktoplossingen werken al jaren in de praktijk. Daardoor zijn kinderziektes niet aan de orde.

 
vrijwaring

Vakbonden, belastingdienst en arbeidsjuristen hebben de arbeidsmarktoplossingen gevalideerd. Hierdoor verlenen wij werkgevers vrijwaring.

grip op kosten

ExtraWerk is het alternatief voor dure uitzendbureaus of ZZP’ers. Daarmee is er een substantiële bijdrage aan beheersing van de kosten.

Functionaliteiten

Administratie

Alle typen organisaties en samenwerkingen kunnen worden geadministreerd.

Onboarding

Zowel onboardingprocessen voor organisaties en samenwerkingen als voor individuele deelnemers (inclusief allerlei in te stellen eisen).

Certificering

Het portaal is op het hoogste niveau gecertificeerd (ISO 27001, NEN7510, ISAE 3402 type II).

Verdienmodel

Alle typen verdienmodellen en afdrachten evenals rekeningcourant verhoudingen kunnen worden geadministreerd en bijgehouden.

Gegevensbeheer

Alle typen organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele deelnemers kunnen hun eigen gegevens beheren.

Koppelingen

Diverse koppelingsmogelijkheden met andere systemen met in- en externe partijen.

THE LIST OF OUR SERVICES
Arbeidsmarkt-oplossingen
Het portaal kent bij aanvang vijf capaciteitsoplossingen met bijbehorende arbeids-voorwaardelijke afhandeling. Daarnaast kan het menu in het portaal worden uitgebreid met elke andere arbeidsmarkt-oplossing waarvan u als opdrachtgever gebruik wenst te maken.
01
Collegiaal uitlenen
binnen sector zorg

In deze oplossing kunnen zorgorganisaties onderling personeel uitwisselen zonder winstoogmerk. De medewerker blijft in loondienst bij de organisatie waar het arbeidscontract mee is afgesloten. De uitlenende organisaties brengt de inlenende organisatie de loon/salariskosten in rekening voor de uren waarvoor is gewerkt. Dit wordt ondersteund in het portaal door een rekeningcourant verhouding te faciliteren en in een nader te bepalen frequentie tot afrekening te komen.  De uren worden in aparte contracten vastgelegd zodat arbeidsrechtelijk en fiscaal geen discussie kan ontstaan over de juridische en arbeidsvoorwaardelijke intenties en alles transparant aan toezichthouders te overleggen is. 

02
Collegiaal uitlenen
Buiten sector zorg

In lijn met de vorige oplossing is het ook mogelijk om voormalige zorgprofessionals die nu bijvoorbeeld werkzaam zijn in het onderwijs of een andere markt op tijdelijk basis beschikbaar worden gesteld in de zorg. Per sector kunnen aparte condities gelden. Voor de administratieve, fiscale en arbeidsrechtelijke afhandeling vindt e.e.a. plaats conform hierboven beschreven.

03
ZIj-instromers en behoud medewerkers

In deze oplossing vindt de recruitment van nieuwe medewerkers voor uw organisatie uit niet-zorgmarkten met behulp van “big data” en patronen daarin plaats. Mensen worden geselecteerd op basis van een gevalideerde test. Deze test toetst de competenties en het gedrag van de nieuwe medewerker in relatie tot uw organisatie waardoor de ideale match ontstaat. Het helpt daarnaast medewerkers te behouden middels eigen inzicht in combinatie met het inzichtelijk maken van geschiktere functies binnen de eigen organsiatie. Deze manier van matchen draagt fundamenteel bij aan het langer binden en boeien van medewerkers aan uw organisatie.

04
Werken naast dienstverband

In deze oplossing wordt het voor werkgevers en werknemers mogelijk om, voor beide partijen, betere en flexibelere arbeidsarrangementen te ontwikkelen. Binnen een integer arbeidsmodel en in een juridisch juiste vorm, stimuleert u als werkgever de mogelijkheid om naast iemands arbeidsovereenkomst in loondienst op vrijwillige basis en incidenteel extra werk te verrichten tegen hoger netto resultaat. Bij deze mogelijkheid staan naast functies ook taken en activiteiten centraal en is e.e.a. vooral geschikt bij inzet ter bestrijding van verstoringen. 

05
Doorwerken
na pensioen

Veelal zijn mensen na hun pensionering niet meer actief terwijl een groot deel van deze groep nog wel de behoefte en bereidheid heeft om vanuit zingeving nog actief te zijn. In de doorwerkoplossing wordt dit mogelijk gemaakt waarbij deze mensen bij de belastingdienst een aparte status verkrijgen. Werkgevers willen ook steeds vaker medewerkers behouden en inzetten op aangepast werk, kennisoverdracht en/of gewoon in de flexibele schil voor inzet in geval van piek&ziek. Met de doorwerkregeling die ExtraWerk hanteert ontstaat er een blijvende flexibele mogelijkheid tot inzet van de gepensioneerde medewerker zonder enig arbeidsrisico voor de inlenende werkgever. Deze optie past vooral bij het afronden van projecten, vervanging tijdens verlof, kennisoverdracht  en  het meer structureel oplossen van gaten in de planning zonder dat hieruit wederzijdse inzetverplichtingen ontstaan.

ew_app_register
ALTIJD BEREIKBAAR VIA ONZE APP
WAAR EN WANNEER JIJ WILT
HET TEAM

Met ExtraWerk brengen de oprichters Doorwerkgever, Gig2U, Grexx en Careinvest Group de werelden van HRM, technologie, zorg en innovatie bij elkaar. Alle oprichters zijn afzonderlijk koplopers in hun discipline. De combinatie zorgt voor een onderscheidende propositie en de zekerheid van delivery.

careinvest-group
Careinvest group

Careinvest Group staat voor kennis, innovatiekracht en big data in de zorg. Careinvest beschikt over big data op basis waarvan diverse stakeholders in de zorg hun keuzes maken. Daarnaast beschikt Careinvest door initiatieven als www.zorginnovatieboek.nl over state of the art inzichten m.b.t. zorginnovatie en een groot bestuurlijk netwerk.

grexx-logo
grexx

Grexx staat voor grenzeloos samenwerken en dat doet men al decennia bij diverse gerenommeerde organisaties in Nederland. Grexx bouwt ecosystemen en zorgt daarin voor optimale samenwerking tussen alle stakeholders.

gig2u-logo
Gig2u

Gig2u staat voor succesvol, plezierig en veilig resultaat genieten. Er op voorhand vanuit gaan dat iedereen te goeder trouw is en correct heeft gehandeld doet het platform te kort. Gig2u omarmt het gelijkspeelveld principe en betrekt op voorhand de marktinstanties daar waar het gaat om de kaders van zelfstandigheid en de regels ter voorkoming van misbruik. 

logo-doorwerkgever
Doorwerkgever

Doorwerkgever staat voor pensioen plus werk. De gepensioneerde medewerker, doorwerker, werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit. De flexibiliteit in het arbeidsrecht is door Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet Aanpak Schijnconstructie sterk aan banden gelegd. 

NEEM GERUST CONTACT OP

Wij behandelen uw vraag of opmerking zo spoedig mogelijk. Heb je een idee, interesse of iets anders? Ook dan kunt u gerust contact opnemen.

    Volg ons en blijf op de hoogte
    Door ons te volgen via linkedin blijf je te allen tijde op de hoogte van alle ontwikkelen rondom extrawerk